Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

5 november 2008
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • F.J.F.M. de Nerée tot Babberich (CDA)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • E. Irrgang (SP)
 • F.H.H. Weekers (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de vergadering van 29 oktober 2008 wordt ongewijzigd vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen)

  De nota naar aanleiding van het verslag is op 27 oktober 2008 ontvangen (31566, nr. 7).

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)

  De nota naar aanleiding van het verslag is op 28 oktober 2008 ontvangen (31458, nr. 6).

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën, in verband met de verzekering door de Staat van handelsrisico’s en de verbetering van het risicobeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Begintijdstip wetgevingsoverleg Belastingplan 2009 op 7 november 2008

  Besluit: op verzoek van de staatssecretaris van Financiën begintijdstip WGO vaststellen op 10.00 uur i.p.v. 09.45 uur.

 7. 7

  Reactie op verzoek Koser Kaya over koppeling begroting aan de kredietcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brits voorbeeld verlaging overdrachtsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vliegveld Twenthe inzake inrichting interimfase

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vertrouwelijke informatieverstrekking tijdens de kredietcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie Awir

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie Tang inzake niet-gebruik en verzilvering heffingskortingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tweemaandsrapportage Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel kabinetsstandpunt kringloopwinkels

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Schriftelijke reactie op uitspraak Gerechtshof over de fijnstofdifferentiatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkbezoek aan DNB op maandag 1 december 2008 (10.00-12.30 uur); inventarisatie deelnemers en bespreekpunten

  • Besluit: deelname + bespreekpunten inventariseren.
  • Staande de vergadering melden zich aan: de leden De Nerée tot Babberich, Tang, Irrgang en Weekers. Mogelijke bespreekpunten: actuele stand van zaken financiële crisis, toezicht en Europese harmonisatie/coördinatie, Fortis / ABN Amro, Benelux samenwerking – hoe nu verder?, depositogarantiestelsel, Icesave, economische situatie, pensioenen en het bonus- en beloningsbeleid. Verdere inventarisatie volgt.
  • Tijdens het gesprek met de president van De Nederlandsche Bank op 13 februari 2008 is afgesproken periodiek overleg te voeren (in principe twee keer per jaar) tussen de directie van DNB en de commissie. De gesprekken vinden plaats in de vorm van een werkbezoek aan DNB (alleen voor leden). De agenda voor het gesprek wordt gezamenlijk opgesteld. Bespreekpunten kunnen worden voorgesteld door de commissie en door DNB.
 18. 18

  Gesprek met de heer Age Bakker (Nederlands bewindvoerder bij het IMF)

  Besluit: besloten gesprek organiseren op dinsdag 18 november 2008 van 17.30 - 18.30 uur.

 19. 19

  Verzoek om gesprek met vaste commissie voor Financiën m.b.t. Icesave gedupeerden

 20. 20

  Symposium "Paying Taxes" op 10 november 2008

  1. Besloten wordt de forumdiscussie (van 15.30 tot ca 16.20 uur) in twee blokken te verdelen:
   a. Positie van Nederland op de ranglijsten zoals ze in het rapport Paying taxes 2009 worden gepresenteerd;
   b. (Onderhandeling)positie van multinationals in het Nederlandse belastinglandschap.
   N.B. De forumdiscussie zal gehouden worden in het Nederlands.
  2. Tevens is besloten dat ervan wordt uitgegaan dat van elke fractie die zich heeft aangemeld voor het symposium één lid aan de forumdiscussie zal deelnemen.
  3. Voor de leden die deelnemen aan het symposium is een embargo-exemplaar van het rapport Paying Taxes 2009 beschikbaar (embargo tot maandag 10 november 2008 te 13.00 uur).
 21. 21

  Rondvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nieuwe datum AO PPS

  Nieuwe datum voor het algemeen overleg is 22 januari 2009 van 14.00 - 17.00 uur.