Algemeen overleg : Bekostiging toezicht financiële markten (schriftelijk overleg in plaats van mondeling overleg)

De vergadering is geannuleerd

5 november 2008
12:45 - 14:00 uur
Commissie: Financiën

In plaats van een algemeen overleg wordt over de brief 28122, nr. 27 een schriftelijk overleg (vso) gevoerd. Inbrengdatum: 23 oktober 2008 te 14.00 uur.

Bijlage