Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

De vergadering is geweest

5 november 2008
12:00 uur
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Het betreft hier de Derde nota van wijziging met betrekking tot dit wetsvoorstel.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

    Te behandelen:

    Loading data