Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Kadasterwet

De vergadering is geweest

5 november 2008
12:00 uur
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wetgevingsrapport wordt nagezonden.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Kadasterwet (aanvulling, verduidelijking en enige technische verbeteringen van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en aanvulling van de Kadasterwet in verband met de toedeling van taken aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers ten aanzien van de landelijke voorziening voor de basisregistraties adressen en gebouwen)

    Te behandelen:

    Loading data