Commissievergaderingen

Woensdag 30 oktober 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) and Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norfolk, Virginia en Washington, United States (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

SER advies over samenhang tussen IMVO en Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Begrotingsonderzoek 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om het voor donderdag 31 oktober a.s. geplande AO Kinderbijslag en kindgebonden budget uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Inheemse leiders Brazilië

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Rapporteurs begroting SZW 2020 (verplaatst naar 31 oktober 2019)

Vergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Langetermijnwaardecreatie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287 (wordt tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Onderwijs en wetenschap, sectorrapportages aan de Tweede Kamer

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om een stand van zakenbrief m.b.t. het traject “Verantwoord Wisselen”

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) om voorafgaand aan het algemeen overleg E-health/Slimme zorg de jaarlijkse eHealth-monitor te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Cybersecurity

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Onder-Minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan, Roman Vassilenko

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 19:30 - 19:45 uur

FNV - Wet harmonisatie Wajong

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage