30
okt
Besloten debat
30 oktober 2019 12:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen d.d. 30 oktober

Agendapunten

1
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

Te behandelen: