Wetgevingsoverleg : Begrotingsonderzoek 2020

De vergadering is geweest

30 oktober 2019
10:15 - 13:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • A. Kuik (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  35300 VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Spreektijden en -volgorde

  • 1e termijn inbreng rapporteurs (de leden Smals en Van den Berge) (30 min.)
  • antwoord regering
  • 2e termijn inbreng alle leden (3 min. per woordvoerder)
  • antwoord regering
  • eventueel derde termijn (ivm moties)
 4. 4

  Thema's OCW-begrotingsonderzoek 2020

  ·         Beeld op hoofdlijnen
  ·         Dashboard ‘OCW in cijfers’ (https://www.ocwincijfers.nl/)
  ·         Indicatoren Begroting 2020 (en terugblik Begroting 2019)
  ·         MBO
  o    Indicatoren op gebied van MBO
  o    Tekorten techniek & Techniekpact
  o    Financiering MBO / lumpsum
  o    Intensiveringen en ombuigingen
  ·         Bredere discussie: keuzes rondom investeren in verschillende onderdelen binnen de OCW begroting
  ·         Aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer
  ·         Verzoeken aan de minister