Wetgevingsoverleg

Begrotingsonderzoek 2020

Wetgevingsoverleg: "Begrotingsonderzoek 2020"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek 2020, 30-10-2019
Stenogram
Download Begrotingsonderzoek 2020 (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2019, over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
35300 VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Te behandelen:

3
Spreektijden en -volgorde

Details

  • 1e termijn inbreng rapporteurs (de leden Smals en Van den Berge) (30 min.)
  • antwoord regering
  • 2e termijn inbreng alle leden (3 min. per woordvoerder)
  • antwoord regering
  • eventueel derde termijn (ivm moties)
4
Thema's OCW-begrotingsonderzoek 2020

Details

·         Beeld op hoofdlijnen
·         Dashboard ‘OCW in cijfers’ (https://www.ocwincijfers.nl/)
·         Indicatoren Begroting 2020 (en terugblik Begroting 2019)
·         MBO
o    Indicatoren op gebied van MBO
o    Tekorten techniek & Techniekpact
o    Financiering MBO / lumpsum
o    Intensiveringen en ombuigingen
·         Bredere discussie: keuzes rondom investeren in verschillende onderdelen binnen de OCW begroting
·         Aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer
·         Verzoeken aan de minister