Commissievergaderingen

Woensdag 28 oktober 2020

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Nationaal Groeifonds

Rondetafelgesprek
Oude zaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

OVV-rapport containerramp MSC Zoe

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Desinformatie en digitale inmenging

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
K4

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Algemene Rekenkamer - cybersecurity (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de leden Bergkamp, Diertens en Raemakers (allen D66) om een reactie van de minister voor Medische Zorg te vragen op de onduidelijkheid over beleid mondkapjes, alsmede verzoek om bemiddeling door de minister

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

heer Nollkaemper inzake volkenrechtelijke advisering (GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting' (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Defensievisie 2035

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om fysiek gesprek met de korpschef op donderdag 29 oktober om 14.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van lid Kröger (GL) om het algemeen overleg Vuurwerk op donderdagmiddag 29 oktober 2020 van 15.00 - 18.00 uur om te zetten in een notaoverleg en de duur van het overleg met een half uur...

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Slachtoffers

Notaoverleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gezondheidsraad over “Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden” (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Slachtofferbeleid (is omgezet naar notaoverleg op 28 oktober 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Raad voor het openbaar bestuur

Gesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) (TK 25424-552 en 554)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (TK 35124-18)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen (TK 35471-35)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Contouren toekomstig mestbeleid - geannuleerd vanwege aangescherpte coronamaatregelen

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Gesprek rapporteur Ziengs over de voortgangsrapportage van het grote project PHS

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Omgevingswet (Het algemeen overleg Omgevingswet zal worden omgezet in een notaoverleg Omgevingswet d.d. 25 november 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal