Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 28 oktober 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie Koninkrijksrelaties woensdag 28 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
14
Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
15
Voorstel vaststelling kennisagenda 2021
16
Aanbieding advies `Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied. Noodzakelijke stappen voor een toekomstbestendig Koninkrijksverband` van AIV
17
Planning procedurevergaderingen vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Details

Besluit: de procedurevergaderingen KR worden tot nader order digitaal gehouden, tenzij er op die dag ook een andere KR vergadering plaatsvindt.