Gesprek

heer Nollkaemper inzake volkenrechtelijke advisering (GEANNULEERD)

Gesprek: "heer Nollkaemper inzake volkenrechtelijke advisering (GEANNULEERD)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie ANNULERING gesprek dhr Nollkaemper

Deelnemers


Agendapunten

1
Het gesprek met de heer Nollkaemper (voormalig) Extern Volkenrechtelijk Adviseur inzake volkenrechtelijke advisering ZAL GEEN DOORGANG VINDEN.