E-mailprocedure

Voorstel van lid Kröger (GL) om het algemeen overleg Vuurwerk op donderdagmiddag 29 oktober 2020 van 15.00 - 18.00 uur om te zetten in een notaoverleg en de duur van het overleg met een half uur te verlengen

E-mailprocedure: "Voorstel van lid Kröger (GL) om het algemeen overleg Vuurwerk op donderdagmiddag 29 oktober 2020 van 15.00 - 18.00 uur om te zetten in een notaoverleg en de duur van het overleg met een half uur te verlengen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure IenW 28 oktober 2020 - omzetting AO Vuurwerk in notaoverleg

Agendapunten

1
Voorstel van het lid Kröger (GL) het algemeen overleg Vuurwerk op donderdagmiddag 29 oktober 2020 van 15.00 - 18.00 uur om te zetten in een notaoverleg en de duur van het overleg met een half uur te verlengen

Te behandelen: