Commissievergaderingen

Woensdag 28 september 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit to Madrid

Werkbezoek
Madrid

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:30 - 14:00 uur

Maarten Camps

Verhoor
Enquêtezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:45 - 10:45 uur

Delegatie Afrikaanse parlementsleden van Climate Parliament

Gesprek
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 12:40 uur

Jacht - VERPLAATST naar 24 november

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:55 uur

Opkoop vakantieparken

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitwerking verzuimaanpak

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rechtspraak (is verplaatst naar 9 november 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 12:00 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 29 september 2022)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Gesprek over herinvoering basisbeurs met voorbereidingsgroep

Vergadering
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 18:15 uur

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Notaoverleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticatie (eID) (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Hans Alders

Verhoor
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (36200-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen (TK 36159)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapporten 'Cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden (RVU)' en 'Redenen om wel of niet deel te nemen aan de regeling vervroegd uittreden' (25883-433)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

VWS-monitor september 2022 (TK 36200-XVI-4)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bestuurlijke afspraken 2023 Zvw-pgb (TK 25657-352)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de nieuwe documentaire ‘Remco vs. Pharma’ (TK 29477-784)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

GEANNULEERD: Taskforce verbetering financieel beheer en financieel beheer ministeries

Technische briefing
Geannuleerd

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Jaarvergadering Wereldbank

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

IBO Vermogensverdeling

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal