Notaoverleg : Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De vergadering is geweest

28 september 2022
13:15 - 18:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt*.

Spreektijden (eerste/tweede termijn):
VVD: 7/4 minuten
D66/PVV/CDA/SP/PvdA/GroenLinks: 6/3 minuten
Overige fracties: 4/2 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.N.A.J. Schreinemacher
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • C. Stoffer (SGP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Hoofdlijnen beleid Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsdoorlichting artikel 1 van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Stoffer en Koekkoek over inzetten op het bevorderen van menstruele gezondheid (Kamerstuk 35925-XVII-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de moties van de leden Brekelmans, Kuzu, Piri en Jasper van Dijk over afhankelijkheden en mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage economische missies en bezoeken, eerste helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportage economische missies en bezoeken tweede helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nederlandse deelname Dubai Expo 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gezamenlijke internationaal-economische samenwerking Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Jongerenstrategie Youth at Heart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actualisatie toetsingskader DRIVE garantiefaciliteit 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’ (Kamerstuk 36180-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitwerking C.W. 3.1 bij BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data