Commissiedebat : Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

De vergadering is geweest

28 september 2022
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd is maximaal vijf minuten per fractie in de eerste termijn. 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie

Deelnemers

 • K.P. Piri (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • R.M. Boucke (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • H. Bontenbal (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoeksrapport afstandsnormen voor windturbines

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toepassen van een milieueffectrapportage rondom de Regionale Energiestrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Zonnebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Publicatie van toetsing investeringsplannen landelijke netbeheerders en reactie op toetsing door de ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapporten van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit en van Netbeheer Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing in Nederland 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Transportschaarste op het elektriciteitsnet in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Financiering regionale netwerkbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken warmtetransportnet Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Derde monitor Participatie hernieuwbare energie op land en aanvullend kwalitatief onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Windenergie op zee 2030-2050

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant (Kamerstuk 29023-311)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de invulling van de afspraken in het coalitieakkoord ten aanzien van zon-PV (de zonnebrief) (Kamerstuk 32813, nr. 1046)

  Te behandelen:

  Loading data