Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 23 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  BCI (Buck Consultants International) onderzoek accommoderen datacenters

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vitaal-beoordeling datacenters en DNS-dienstverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending rapportage resultaten inventarisatie gebruik van afkomstgerelateerde persoonsgegevens in risicomodellen, verwerkingen in processen en systemen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  WODC-rapport Veilige toegang en verantwoord delen: Psychologische determinanten van veilig wachtwoordgedrag en het veilig online delen van persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeksrapport ‘Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Preventie cybercrime voor het midden- en kleinbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen in het Comité voor Kunstmatige intelligentie (CAI) van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  EU-voorstel: Verordening Cyberweerbaarheid: vereisten voor producten met digitale onderdelen COM (2022) 454 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoerder programmaplan sporen integratie CSIRT-DSP, DTC & NCSC

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht geplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Procedurevergadering van woensdag 5 oktober 2022 a.s. wordt geannuleerd.

  Geplande activiteiten
  26-09-2022 10.00 - 14.00 Wetgevingsoverleg Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (36084)
  29-09-2022 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begrotingsstaten 2023 van het ministerie van BiZa, van EZK en van J&V die zien op digitalisering
  30-09-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (26643-902)
  04-10-2022 17.00 - 18.00 Technische briefing Rijksbreed Cloudbeleid
  05-10-2022 14.15 - 17.15 Commissiedebat Digitaliserende overheid
  20-10-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten (wordt verplaatst naar 2 november 2022)
  14-11-2022 10.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering
  25-11-2022 10.00 - 12.30 Werkbezoek Werkbezoek TNO
  29-11-2022 13.30 - 13.45 Petitie Stichting BlockChange.EU inzake digitale rugzak voor leven lang leren
  30-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022 

  Procedurevergaderingen 2022
  05-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  09-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  23-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering

  Procedurevergaderingen 2023
  25-01-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  01-02-2023 11.00 - 12.00 Strategische Procedurevergadering
  08-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-02-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  16-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  29-03-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-04-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  10-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  24-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 15. 15

  Overzicht ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie.

  Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Inbreng schriftelijk overleg Rijksbreed cloudbeleid 2022 (26643-904)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie