Commissievergaderingen

Woensdag 27 november 2013

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Blanco verslag aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het ministerie en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Uitvoering Wet WOZ door gemeenten

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Gesprek met het College voor zorgverzekeringen (CVZ)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Mobiel banditisme

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanbieding van Het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016 - 32793-102

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Aanpak regeldruk onderwijs (Is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 14:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Leefbaarheid achterstandswijken

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht (verplaatst naar 29 januari 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg - 29248-260

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

(Jaarlijkse) voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme (verplaatst naar 19 december 2013)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Vierde EU-spoorpakket

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Fraudebestrijding meststoffenwet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Kennismakingsgesprek College voor de Rechten van de Mens

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 15:45 uur

Behoud kleine scholen

Petitie
Plein

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (Let op: gewijzigd tijdstip)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Waddenveren

Algemeen overleg
Troelstrazaal