Debat geweest
27 november 2013 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 27 november 2013
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. VWS 27 november 2013 13.30 - 14.45 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

5
EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2014
23
Verslag van een schriftelijk overleg inzake naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in verband met de lopende overeenkomst tussen de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) en Computer Sciences Corporation (CSC) (Kamerstuk 27 529, nr. 125)

Te behandelen:

24
33
Verslag van een schriftelijk overleg over het Macrobeheersinstrument (mbi) 2014 in relatie tot het advies van de commissie Baarsma (Kamerstuk 29 248, nr. 256)

Te behandelen:

35
Onderwerpen m.b.t. Persoonsgebonden budget (pgb) over oa. 10 uurscriterium, SCP-monitor pgb-maatregelen 2012, pgb-subsidieplafond

Te behandelen:

48
49
Verzoek Initiatiefgroep 'Manifest Fysiotherapie' tot aanbieding rapport 'Alarmfase rood, Fysiotherapie in nood'