Commissievergaderingen

Woensdag 27 juni 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Skopje, Macedonië (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Myanmar

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Videoconferentie met de heer Peter Praet, lid van de directie van de ECB, over het ECB-beleid in relatie tot het werkterrein van de ESCB

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Agenderen brief inzake financiering van de (landelijke) publieke omroep te agenderen voor AO Media op 4 juli a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Toelichting op advies over digitalisering en wetgeving

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Krimp in het onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) - eindrapport 'Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg'

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:15 - 13:15 uur

Verantwoording ministerie van Financiën (IX) over 2017

Wetgevingsoverleg
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 18:00 uur

MIRT

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Europese besluitvorming werkzame stof thiram

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Inburgering en integratie (verplaatst naar 4 juli 2018, 14.00-17.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Water (verplaatst naar 28 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Sint Eustatius (Wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Pakketbeheer

Algemeen overleg
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Evaluatie Politiewet 2012

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Arbeidsmarktbeleid/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

NAVO

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Woningstichting Geertruidenberg (WSG)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:15 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek Passend onderwijs (besloten deel)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

Huuraangelegenheden (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 18:45 uur

Rondetafelgesprek Passend onderwijs

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

NLDA - Instituut Defensie Leergangen

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Stand van zaken fosfaatrechten - tijd gewijzigd is 18.30 uur en AO 1 uur verlengd

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Stand van zaken fosfaatrechten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal