Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 27 juni
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 27 juni

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Hyundai Motor Group voor gesprek over Nederlandse transitie naar koolstofarme mobiliteit (woensdag 5 september 2018 in Nieuwspoort)
3
Uitnodiging Koninklijke BLN-Schuttevaer voor werkbezoek aan Rotterdamse haven en binnenvaart (vrijdag 12 of vrijdag 19 oktober 2018)
32
Literatuurstudie haalbaarheid asbestsanering (onderdeel van de Jaarplanning versterking kennispositie)
35
Aanbieding rapport "GGD-richtlijn medische milieukunde: Luchtkwaliteit en gezondheid" van het RIVM
36
Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces

Details

 • 21-06-2018 14.00 - 15.45  Hoorzitting / rondetafelgesprek Herindeling van het luchtruim
 • 26-06-2018 13.15 - 13.30  Petitie  Stop de overlast A29/A4 Helwijk en omgeving
 • 26-06-2018 13.30 - 13.45  Petitie  Geluidoverlast snelweg A4 (voorheen A29)
 • 26-06-2018 13.45 - 14.00  Petitie  Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2 uitstoot
 • 26-06-2018 16.00 - 17.00  Gesprek Gesprek met voorzitter mobiliteitstafel mw. Nijhof over de stand van zaken van het Klimaatakkoord
 • 26-06-2018 18.00 - 22.00  Algemeen overleg Luchtvaart
 • 27-06-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 • 27-06-2018 12.00 - 18.00  Algemeen overleg MIRT
 • 28-06-2018 10.00 - 12.30  Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
  Ten behoeve van dit AO zal een stafnotitie worden verspreid over het groot project ERTMS
 • 28-06-2018 18.00 - 22.00  Algemeen overleg Water
  Over de eindevaluaties Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas zijn reeds stafnotities verspreid (2018Z08523 resp. 2018Z08413), evenals over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2018D28251)
 • 03-07-2018 18.00 - 21.00  Algemeen overleg Vliegveiligheid
 • 04-07-2018 14.30 - 17.30  Algemeen overleg Luchtkwaliteit
 • 09-07-2018 10.00 - 18.00  Werkbezoek Rapporteur Clean Mobility
 • 04-09-2018 13.30 - 13.45  Petitie Bandencontrole in de APK
 • 05-09-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 • 06-09-2018 13.00 - 17.00  Algemeen overleg Circulaire Economie
 • 10-09-2018 10.00 - 14.00  Werkbezoek Emissieloze busvloot
 • 11-09-2018 13.30 - 13.45  Petitie 'Bomen langs N-wegen moeten blijven'
 • 13-09-2018 14.00 - 18.00  Algemeen overleg Verkeersveiligheid
 • 20-09-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 • 20-09-2018 14.30 - 17.30  Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
 • 26-09-2018 10.00 - 12.00  Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 27-09-2018 14.00 - 17.00  Algemeen overleg Leefomgeving
 • 03-10-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 • 11-10-2018 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieu- en Transportraad d.d. 29-30 oktober
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 17-10-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
37
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34903 Incidentele suppletoire begroting Klimaat enveloppe regeerakkoord
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
 • 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
  Plenaire behandeling op korte termijn verzocht (inclusief staatssecretaris SZW), maar na ontvangst nadere informatie over uitvoering diverse moties.

2. Debatten
 • Debat over nucleaire veiligheid
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim en voortgang Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
 • Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO MIRT met als eerste spreker het lid Van Aalst (PVV)

NB: de I&W-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6 november 2018.
38
Begroting en programma- en datumvoorstel voor het door Van Aalst (PVV) voorgestelde Werkbezoek Eurostar en Spoorwegpolitie Londen
39
Programmavoorstel ontbijtbijeenkomst Emissieloos rijden per 2030 (6 september 2018, 9-11 uur, onderdeel van de Jaarplanning versterking kennispositie)