Algemeen overleg : MIRT

De vergadering is geweest

27 juni 2018
12:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
6e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 9 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kortetermijnaanpak files

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  3e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomsten vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toelichting Nationale Markt en Capaciteitsanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  De voortgang van het project Beter Benutten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Scope (ontwerp-)Tracébesluit A4 Haaglanden-N14

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Actualisering "Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ambities om het fietsgebruik te bevorderen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Startbeslissingen MIRT-Verkenningen A2 Deil; ‘s-Hertogenbosch - Vught en A58 Breda - Tilburg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitbreiding spoor van en naar Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Staat van onderhoud van wegen en bruggen in Noord-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Startbeslissing MIRT-Verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem

  Te behandelen:

  Loading data