Algemeen overleg

Stand van zaken fosfaatrechten

Algemeen overleg: "Stand van zaken fosfaatrechten"Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel op 27 juni 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2018, over de stand van zaken fosfaatrechten

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie inzake aangeboden petitie van Netwerk Grondig en Comité Gras met betrekking tot een toekomstbestendige definitie van grondgebonden melkveehouderij

Te behandelen:

6
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021

Te behandelen: