Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Passend onderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek Passend onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Passend onderwijs (openbare deel), 27-6-2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Genodigdenlijst Ronde II en III

Details

Ronde II     16.45 – 17.45 uur (OPENBARE VERGADERING)
(Bestuurders en leraren in het Passend Onderwijs)
 
Vraagstelling:
 • Ervaart u / bent u van mening dat de doelen van passend onderwijs worden gehaald?
  • Duidelijkheid over ondersteuningsaanbod,
  • Minder bureaucratie,
  • Goede docenten voor de klas,
  • Geen thuiszitters,
  • Betere afstemming onderwijs en zorg
 • Wat gaat er beter dan voor de invoering van passend onderwijs?
 • Wat gaat er slechter? Waar loopt u tegenaan?
 • Wat moet er gebeuren om het stelsel te verbeteren? Wat kunnen de school (leraren, schoolleiders en schoolbesturen), het samenwerkingsverband en de overheid (Rijk en/of gemeenten) hierin (zelf) betekenen?
 
Genodigden:
Bestuurders/schoolleiders
 • Dave Ensberg- Voorzitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs
 • René Stallinga, directeur Davinci Eemland, expertisecentrum hoogbegaafden
 • Eva Naaijkens, schoolleider van de basisschool Alan Turing in Amsterdam
   
  Leraren
 • Jan Baars, docent VSO / Park College, Alphen aan den Rijn
 • Lishe Los, 1ste graads docent maatschappijleer op een categoraal vmbo met 58 nationaliteiten in een achterstandswijk in Amsterdam
 
Ronde III     17.45 – 18.45 uur
(Organisaties en samenwerkingsverbanden)
 
Vraagstelling:
 • Ervaart u / bent u van mening dat de doelen van passend onderwijs worden gehaald?
  • Duidelijkheid over ondersteuningsaanbod,
  • Minder bureaucratie,
  • Goede docenten voor de klas,
  • Geen thuiszitters,
  • Betere afstemming onderwijs en zorg
 • Wat gaat er beter dan voor de invoering van passend onderwijs?
 • Wat gaat er slechter? Waar loopt u tegenaan?
 • Wat moet er gebeuren om het stelsel te verbeteren? Wat kunnen de school (leraren, schoolleiders en schoolbesturen), het samenwerkingsverband en de overheid (Rijk en/of gemeenten) hierin (zelf) betekenen?
 • Bent u van mening dat alle beschikbare financiële middelen (goed) worden besteed door de samenwerkingsverbanden?
 
 
Genodigden:
 
Organisaties
 • Illya Soffer, Iederin: Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 • Sjoerd Wind, ouder en nauw betrokken bij actieplan hoogbegaafden
 
Samenwerkingsverbanden
 • Barend Verkerk (VO) – directeur samenwerkingsverband vo/vso midden-Holland & Rijnstreek
 • Henk Keesenberg PO en VO),  manager/coördinator van het SWV 2305PO en SWV2305VO.