Commissievergaderingen

Woensdag 25 oktober 2017

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit DSCFC & PCNP

Werkbezoek
Marokko (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Milieu (geannuleerd)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

MIVD

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Herijking Investeringsagenda Belastingdienst

Algemeen overleg
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken (Kamerstuk 34775-XIII, nr. 5)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Ontvangst minister van Mijnbouw van Colombia

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Video conferentie met Europese Ombudsman mevrouw O'Reilly over EU-Transparantie

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) Advies "Zorg voor samenhangende zorg"

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) (TK 31239-274)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Video conferentie met Europese Ombudsman mevrouw O'Reilly over EU-Transparantie

Gesprek
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Dutch Visitors Program

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op arrestatiebevel Turkse journalist

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

CPB-doorrekening van het Regeerakkoord

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 - 34775-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85) - 34794

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 16:45 uur

European Institute for Gender Equality (EIGE)

Gesprek
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Suïcidepreventie (verplaatst naar 2 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Myanmar

Algemeen overleg
Troelstrazaal