Debat geweest
25 oktober 2017 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 25 oktober 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 25 oktober 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging gemeenten Hof van Twente en Berkelland voor werkbezoek m.b.t. asbestsanering d.d. 1 december 2017
3
Uitnodiging Stichting Laka voor werkbezoek aan VUmc Imaging Center Amsterdam d.d. 17 november 2017
9
Beantwoording vragen commissie over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Te behandelen:

10
Beantwoording vragen commissie over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2018

Te behandelen:

29
Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht ‘Na 45 jaar uit eigen tuin eten tegenover Chemours is Ted ‘de giftigste man van Sliedrecht’’

Te behandelen:

35
Commissieactiviteiten tot Kerstreces

Details

 • 31-10-2017 12.00 Inbreng nader schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) 
 • 31-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 12e voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • 01-11-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 7e voortgangsrapportage ERTMS
 • 02-11-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 40e voortgangsrapportage HSL-Zuid
 • 07-11-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol
 • 08-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 08-11-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie-Van Eijs/Kröger over het proactief aanbieden van een bloedonderzoek
 • 08-11-2017 13.00 - 14.00 Delegatievergadering VN-Klimaattop (COP23)
 • 08-11-2017 14.00 - 16.00 Technische briefing Witboek toekomst van de Europese Unie
 • 09-11-2017 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet luchtvaart implementatie EU-richtlijn luchthavengelden overige luchthavens
 • 14-11-17 t/m 16-11-17 Werkbezoek VN-klimaatconferentie Bonn
 • 15-11-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Standpunten op aanbevelingen OVV-rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol
 • 15-11-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
 • 20-11-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
  • Rapporteurs Begrotingsonderzoek Middendorp en Jetten zullen tijdens het notaoverleg hun inbreng leveren
  • Stafnotitie over begrotingsonderzoek wordt verspreid onder de leden
 • 22-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 22-11-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 5 december
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 23-11-2017 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
 • 23-11-2017 14.00 - 15.00 Technische briefing Werkprogramma 2018 Europese Commissie en lopende EU-voorstellen op transportgebied
 • 23-11-2017 15.00 - 16.00 Technische briefing Werkprogramma 2018 Europese Commissie en lopende EU-voorstellen op milieugebied
 • 27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
  • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
 • 29-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
 • 29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
  • Rapporteur Remco Dijkstra
  • Stafnotitie ERTMS wordt verspreid onder de leden
 • 30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
  • Stafnotitie HSL-Zuid wordt verspreid onder de leden
 • 30-11-2017 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek kunststofketen en zwerfafval
 • 04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit
  • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
 • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
 • 06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
 • 07-12-2017 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
 • 13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
 • 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaat
 • 14-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie De gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer 
 • 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
 • 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
36
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
 • 34757 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)
  Dit wetsvoorstel is op 11 oktober 2017 aangemeld voor plenaire behandeling.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  De commissie heeft op 25 oktober 2017 besloten ter voorbereiding op dit debat een schriftelijk overleg te houden.
 • Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2017.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • VSO Lokale scheiding fiets en snorfiets (29398, nr. 571)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
42
Voorstel Kröger (GroenLinks) en Remco Dijkstra (VVD) om een gesprek met aansluitend een rondetafelgesprek te organiseren over de kunststofketen en zwerfafval
43
Voorstel Van Eijs (D66) om een rondetafelgesprek over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) te organiseren