Algemeen overleg

Herijking Investeringsagenda Belastingdienst

Algemeen overleg: "Herijking Investeringsagenda Belastingdienst "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie AO Herijking investeringsagenda
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 oktober 2017, over Herijking Investeringsagenda Belastingdienst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten