Commissievergaderingen

Dinsdag 22 maart 2022

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 144th Assembly and related meetings

Werkbezoek
BALI Indonesia (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Migration Committee visit

Werkbezoek
Greece (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol - datum gewijzigd nu 23/3

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

EU-Gezondheidsraad (29 maart 2022)

Inbreng schriftelijk overleg

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Huurdersvertegenwoordiging BoKS biedt aan de petitie ‘Woningnood? Huisgenood!’

Petitie
Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Gelijke behandeling in de asielprocedure

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Dorpsraad Rijsenhout biedt rapport 'Rijsenhout in vrije val' (reservering Parallelle Kaagbaan) aan

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

IPSO - psychosociale zorg bij kanker

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Vereniging Afbouwmedicatie, mede namens Stichting Opiaten Afbouwen

Petitie
Petitie Statenpassage

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding van het Burgerinitiatief 'Stop chemtrails nu! Stop weermanipulatie nu!'

Petitie
Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Minder privacy bij moord

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Van Beukering (D66) om het CD Pensioenonderwerpen te verplaatsen naar het tijdstip van het CD Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek 'Langere termijn coronabeleid'

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Delegatievergadering werkbezoek Bosnië-Herzegovina

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit

Commissiedebat
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (35691 en 35749)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 20:45 uur

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (verplaatst naar 7 april)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

CBS over rapport "Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2021 en de begroting LNV" (hybride) - Wordt verplaatst

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Commissiedebat Leveringszekerheid van aardgas

Commissiedebat
Thorbeckezaal