Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging NRK voor gesprek over toenemende risico’s van rampen in een veranderend klimaat d.d. 16, 17 of 18 mei 2022

 4. 4

  Aanbod VNO-NCW en MKB-Nederland t.b.v. technische briefing over waterstofrapport '50% Green Hydrogen for Dutch Industry'

 5. 5

  Voorlopige toepassing van Deel VII van het Algemeen Postverdrag, 2021; Abidjan, 26 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) (Kamerstuk 35420-418)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tijdelijke subsidieregeling evenementengarantie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vijfde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen en moties omtrent schrijnende gevallen binnen coronasteunregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besluit arbitragetribunaal Uniper voorlopige voorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale (Kamerstuk 32813-936)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen van het lid Eerdmans, gesteld tijdens het plenaire debat op 23 februari 2022 over de klimaatplannen van de regering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstellen en tussenrapportage van de EU-rapporteurs Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Commissiemededeling over een Europees economisch groeimodel voor de informele Europese Raad op 10 en 11 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag European Space Summit van 16 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen op 31 januari en 1 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag Buitengewone Energieraad 28 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Wijziging Normalisatieverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Mededeling Europese Normalisatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending BNC-fiches Space Package

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Rapporten over de gevolgen van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Plan van aanpak inzake gasleveringszekerheid komende winter en verder

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken over de schadeafhandeling in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage voortgang afbouw export Gronings gas

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de Gaswinning in Groningen van 9 februari 2022, over de voortgang van de ombouw van de negen grootste afnemers van laagcalorisch gas in Nederland en hoeveelheid gas die achter blijft in de bodem

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Gaswinning Groningen (winningsjaar 2021-2022)

  Te behandelen:

  Loading data