Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging NRK voor gesprek over toenemende risico’s van rampen in een veranderend klimaat d.d. 16, 17 of 18 mei 2022

 4. 4

  Aanbod VNO-NCW en MKB-Nederland t.b.v. technische briefing over waterstofrapport '50% Green Hydrogen for Dutch Industry'

 5. 5

  Voorlopige toepassing van Deel VII van het Algemeen Postverdrag, 2021; Abidjan, 26 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) (Kamerstuk 35420-418)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tijdelijke subsidieregeling evenementengarantie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vijfde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen en moties omtrent schrijnende gevallen binnen coronasteunregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besluit arbitragetribunaal Uniper voorlopige voorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale (Kamerstuk 32813-936)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen van het lid Eerdmans, gesteld tijdens het plenaire debat op 23 februari 2022 over de klimaatplannen van de regering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstellen en tussenrapportage van de EU-rapporteurs Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Commissiemededeling over een Europees economisch groeimodel voor de informele Europese Raad op 10 en 11 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag European Space Summit van 16 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen op 31 januari en 1 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag Buitengewone Energieraad 28 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Wijziging Normalisatieverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Mededeling Europese Normalisatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending BNC-fiches Space Package

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

 26. 26

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

 27. 27

  Bezoek van de Finse delegatie op 31 maart 2022

 28. 28

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Rapporten over de gevolgen van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Plan van aanpak inzake gasleveringszekerheid komende winter en verder

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken over de schadeafhandeling in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapportage voortgang afbouw export Gronings gas

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de Gaswinning in Groningen van 9 februari 2022, over de voortgang van de ombouw van de negen grootste afnemers van laagcalorisch gas in Nederland en hoeveelheid gas die achter blijft in de bodem

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Gaswinning Groningen (winningsjaar 2021-2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel rondetafelgesprek Energy Charter Treaty (ECT)

 37. 37

  Voorstel programma rondetafelgesprek Europese Chipwet

Naar boven