Commissiedebat : Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit

De vergadering is geweest

22 maart 2022
17:00 - 20:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Digitale Zaken
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • R.M. Leijten (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over een duidelijk pakket van eisen voor privacy by design (Kamerstuk 27529-245)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nieuwe I-strategie Rijk 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage Digitale Toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Visiebrief digitale identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken over de uitvoering van de moties van de leden Marijnissen inzake een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd en Klaver over opzetten van een algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  NL DIGITAAL: Interbestuurlijke Datastrategie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 22112-3161)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Plannen van aanpak en planningen uitvoering moties van de leden Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Strategische I-agenda Rijk 2019-2021, laatste rapportage, moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data