Commissievergaderingen

Donderdag 18 november 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

Werkbezoek
Polen (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Seminar of Mediterranean and Middle East Special Group (GSM) and the Sub-Committee on NATO Partnerships (PCNP)

Werkbezoek
Barcelona (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementaire conferentie (IPC) Gemeenschappelijk landbouwbeleid (EP Brussel) (per videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Boswijk - gesprek met de heer De Grave (voorzitter van de evaluatiecommissie Evacuaties Afghanistan)

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Leefstijlpreventie (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing over herziening Solvency II (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Circulaire economie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie (verplaatst naar 3 november 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 25 november)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Cyber Security Raad (CSR) over belang van cyberweerbaarheid (via videoverbinding)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

UAF - Aanbieding rapport 'Van A naar BIG tot Zorgprofessional' (digitaal)

Petitie
Klompezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng schriftelijk overleg verlenging Nederlandse bijdrage aan de NAVO missie in Litouwen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling) (35937)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijzigingswet financiële markten 2022

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 1 (Versterken rechtsstaat)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel) (32757-183)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning (zal geen doorgang vinden)

Commissiedebat
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen

Rondetafelgesprek
Max van der Stoelzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:45 uur

Gesprek met de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) over het rapport ‘‘Klem tussen balie en beleid’’

Gesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

SER - Advies 'Een kansrijke start voor alle kinderen' (digitaal)

Technische briefing
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Azarkan (DENK) om het RTG van 24 november over Etnisch profileren te verplaatsen ivm plenaire overlap.- Verzoek is ingetrokken.

E-mailprocedure
Geannuleerd (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Technische briefing door het ministerie van Binnenlandse Zaken over het werkprogramma publieke dienstverlening

Technische briefing
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:30 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie te ontvangen op het bericht 'Nieuwe berekeningen: code zwart in ziekenhuizen is bijna niet meer te ontlopen'

E-mailprocedure
(besloten)