Rondetafelgesprek : Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen

De vergadering is geweest

18 november 2021
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
De leden Rudmer Heerema (VVD), Boulakjar (D66), Boswijk (CDA), De Hoop (PvdA), Bouchallikh (GL) en Van Esch (PvdD) melden zich aan.

Bijlage

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Programma van het rondetafelgesprek Waterschapsbesturen

  Scope
  In het huidige waterschapsstelsel bestaat het algemeen bestuur van een waterschap uit verkozen en zogenoemde geborgde zetels (artikel 12 van de Waterschapswet). Deze geborgde zetels zijn kwaliteitszetels die onderverdeeld zijn in drie verschillende categorieën (kort gezegd: de agrarische categorie, de bedrijven en de eigenaren van natuurterreinen). De leden Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) hebben, mede naar aanleiding van het rapport ‘Geborgd gewogen’ van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen.  

  Opzet programma
  Het eerste blok wordt benut om een goed beeld te krijgen van de huidige bestuurlijke organisatie van het waterschapsbestuur en de ontwikkelingen die op dit vlak vanuit het institutioneel kader aan de orde zijn. Vragen die daarbij aan de orde zouden kunnen komen zijn: hoe is het bestuur nu precies georganiseerd? Wat is de plaats van de volksvertegenwoordiging in het waterschapsbestel? Wat is het advies van de commissie Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen? Het tweede blok wordt vervolgens benut om ervaringen vanuit de verschillende geledingen binnen het waterschapsbestuur te horen en daar vragen over te kunnen stellen.   
 3. 3

  Genodigden

  Blok 1: deskundigen op het terrein van de inrichting van het waterschapsbestuur 
  (15.00 – 16.00 uur)
  - Dhr. Boelhouwer (Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen)
  - Dhr. Elzinga en Dhr. Munneke (Staatsrechtdeskundigen) - beiden verhinderd
  - Dhr. Van der Sande (Unie van Waterschappen)
  - Mevr. Van Rijswick (Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law - Universiteit Utrecht)

  Blok 2: betrokkenen uit de waterschapsbesturen uit de vier geledingen vertegenwoordigers in het Algemeen bestuur
  (16.00 – 17.00 uur)
  - Dhr. Schenk (LTO)
  - Mw. Dalm - (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
  - Dhr. Breunissen (Nederlandse Vereniging Waterschapsbestuurders namens bedrijven, NVWB)
  - Mevr. Clevering (Water Natuurlijk)
 4. 4

  Ontvangen Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data