Commissievergaderingen

Donderdag 18 oktober 2018

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

IPU - 139th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Geneve (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC)

Werkbezoek
San Diego en Silicon Valley (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Joint meeting of the Sub-Committee on Education, Youth and Sport of AS/CULT and the Sub-Committee on Children of AS/SOC

Werkbezoek
Tbilisi, Georgië (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (verplaatst naar 10 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Herindeling van het luchtruim

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Brexit op het terrein van LNV - algemeen overleg vangt 1 uur later aan i.v.m. plenaire overlap

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Brandweer

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Besloten kennissessie over kapitaalmarkten met medewerkers van AFM

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Brexit op het terrein van LNV

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV),

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (35000-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Advies 'Plezier in bewegen' van NLsportraad, Onderwijsraad en RVS

Technische briefing
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Inzicht in Kwaliteit

Vergadering
Rommekamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek met de minister van Financiën van Sint Maarten over het financieel herstelplan van Sint Maarten

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:45 - 16:45 uur

Marktwerking en mededinging

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken van enkele nog openstaande moties en toezeggingen Tweede Kamer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (TK 35016)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

I&W-aspecten Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Werkbezoek Rusland VERGADERING IS GEANNULEERD

Delegatievergadering
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Leefomgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

kunstcommissie

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Vergadering

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep Brexit

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Samenwerking Kinderopvang en Onderwijs

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Laçin (SP) om schriftelijke reactie van minister IenW op berichtgeving over de Stint

E-mailprocedure
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

BBC-vergadering

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Woonaangelegenheden

Algemeen overleg
Thorbeckezaal