Algemeen overleg : Woonaangelegenheden

De vergadering is geweest

18 oktober 2018
18:30 - 20:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport Nulmeting woonwagenstandplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Actieplan studentenhuisvesting en Landelijke Studenten Monitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift reactie op de burgerbrief van dhr. S. te R. met nadere vragen over toezicht op erfpacht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidskader voor gemeentelijk standplaatsenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verloop en uitkomsten van het Platform hypotheken

  Te behandelen:

  Loading data