Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Brexit op het terrein van LNV - algemeen overleg vangt 1 uur later aan i.v.m. plenaire overlap

Algemeen overleg: "Brexit op het terrein van LNV - algemeen overleg vangt 1 uur later aan i.v.m. plenaire overlap "Deze vergadering is verplaatst naar 18 oktober 2018
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Brexit op het terrein van LNV op 18 oktober 2018