Debat geweest
18 oktober 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Rondvraagpunt vh lid Özdil onderzoek ESB - Onderzoek van promovendi is iets pluralistischer geworden
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 19-10-2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 18 oktober 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Procedures en brieven

Details

De eerstvolgende OCW-procedurevergadering wordt gepland op donderdag 8 november a.s. (dat is in de week nà de begrotingsbehandeling).
2
Brievenlijst
4
Reactie op verzoek commissie inzake moties aangepast concept besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten d.d. 17 september 2018 (Kamerstuk 32820-269)

Te behandelen:

7
Aanbieding rapport 'Balans van de Wetenschap 2018' van Rathenau Instituut en tevens aanbod voor technische briefing
9
Rapport Rathenau Instituut: Bedrijf zoekt universiteit: de opkomst van strategische publiek-private partnerships in onderzoek
12
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs)

Te behandelen:

14
Reactie op verzoek van het lid Özdil, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 september 2018, over het bericht ‘Overheid dwingt wetenschappers onafhankelijkheid op te geven’

Te behandelen:

17
Afschrift brief aan de Stichting van het Onderwijs inzake de motie van de leden Rog en Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject (Kamerstuk 27923-297)

Te behandelen:

27
Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Te behandelen:

30
Besluit van 27 augustus 2018 houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs

Te behandelen:

32
EU-stafnotitie - Brexit en mogelijke effecten voor beleidsterrein OCW
33
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

26. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
32. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
36. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

68. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)

16. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
52. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
53. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
56. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

88. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
34
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 16-10-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Rapport 'Balans van de Wetenschap 2018' van Rathenau Instituut
 • di 16-10-2018 17.30 - 18.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • wo 17-10-2018 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek OCW 2019
 • wo 17-10-2018 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Schaduwonderwijs
 • do 18-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 18-10-2018 13.00 - 14.00 Technische briefing Advies 'Plezier in bewegen' van NLsportraad, Onderwijsraad en RVS
 • wo 31-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media
 • wo 31-10-2018 11.30 - 12.30 Gesprek MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo
 • do 01-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020
 • wo 07-11-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies over loopbanen van onderwijsprofessionals
 • do 8-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • vr 16-11-2018 10.00 - 13.30 Werkbezoek' Ouderbetrokkenheid in de praktijk’ aan basisschool De Bussel te Vlijmen, Noord-Braban 
 • ma 19-11-2018 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur
 • wo 21-11-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg OJCS-Raad van 26 en 27 november a.s.
 • do 22-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • ma 26-11-2018 11.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Media
 • do 6-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 13-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
37
Werkbezoeken

Details

Besluit: aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
38
Inventariseren informatiebehoefte voor de komende weken vanuit de commissie (vast agendapunt)