Commissievergaderingen

Donderdag 17 oktober 2019

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

IPU - 141th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Belgrado, Servië (besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Suïcidepreventie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Brandweer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel Partij voor de Dieren wijzigingen programma rondetafelgesprek CETA

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Cybersecurity (verplaatst naar 31 oktober 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Toelichting Algemene Rekenkamer op aanbevelingslijst vacature buitengewoon collegelid

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

MDV

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Werkgroep werving buitengewoon collegelid Algemene Rekenkamer

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

MIRT Overzicht 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begroting Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (35300-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) (TK 35283)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep Veranderende arbeidsmarkt

Vergadering
Klompezaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

OS-Resultatenrapportage en OS-portal

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

IPBES-rapport over de afname van biodiversiteit

Technische briefing
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de begroting 2020

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Derde bijeenkomst rapporteurs Begrotingsonderzoek

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

BRP (Dit AO is samengevoegd met het AO Paspoorten/ e-id en het gecombineerde AO vindt plaats op 7 november 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

BRP

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Maatschappelijke diensttijd

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Bespreking Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Problemen van Nederlanders met belastingdiensten in andere EU-landen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voortgang Programma Rechtsbijstand

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Technologisch nieuwe wapensystemen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang regeling zorg en dwang - zorgverantwoordelijke - 35087-22

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel (32847-556)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 - 31865-153

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Renovatie Binnenhof

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Budgettaire gevolgen wijziging focuslanden en -regio's

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Opzet beleidsdoorlichting artikel 1 arbeidsmarkt - 30982-50

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35284)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Het lid Leijten (SP) ontvangt in het kader van een bijzondere procedure auteur Anand Giridharadas inzake de verdeling van armoede en rijkdom, belastingontwijking en de rol van de politiek

Bijzondere procedure
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Techniekpact (verplaatst naar 8 oktober 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Algemene Rekenkamer aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)