Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 17 oktober 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vc SZW - 17 oktober 2019, 11.30-12.30 uur (nieuwe datum)

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
25
EU-stafnotitie - Planning werkbezoek Brussel
26
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 10 oktober 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)
 2. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213)

Plenaire debatten:
 1. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 2. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 3. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 4. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 5. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 7. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 8. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
 9. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 10. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 11. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 2. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 8. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's
-
27
Geplande algemeen overleggen en wetgevingsoverleg

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
 • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
 • AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
 • WGO Intergratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) - 18 november 2019, 16.00-19.00 uur
 • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
29
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek aan een tuinbouwbedrijf op 6 december 2019

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal het werkbezoek aan een tuinbouwbedrijf op 6 december 2019 geen doorgang vinden.
 • Het volgende lid heeft zich aangemeld: Weverling (VVD).
30
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing ARK over aandachtspunten bij de begroting SZW op 15 oktober 2019, 17.30-18.30 uur

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de technische briefing geen doorgang vinden.
 • De volgende leden hadden zich aangemeld: Tielen (VVD), Peters (CDA) en Renkema (GroenLinks).
32
Bespreking voortzetting algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid d.d. 10 oktober 2019

Details

Besluit: Voortzetting algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 7 november 2019, 15.00-17.00 uur.
33
Aanbieding voortgangsrapportage 'Leven lang ontwikkelen' van SER
35
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar ouderenregelingen d.d. 13 november 2019
38
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
39
Voorstel invulling rapporteurschap begroting 2020