Algemeen overleg

Suïcidepreventie

Algemeen overleg: "Suïcidepreventie "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 7e Herziene convocatie algemeen overleg Suïcidepreventie - 17 oktober 2019 - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 oktober 2019, over Suïcidepreventie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting naar de geconstateerde praktijkvariatie tussen ggz-instellingen met betrekking tot het (individueel) melden van suïcide(pogingen)

Te behandelen: