Algemeen overleg : Suïcidepreventie

De vergadering is geweest

17 oktober 2019
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A.E. Diertens (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • F.M. van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen)
 • M. Agema (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting naar de geconstateerde praktijkvariatie tussen ggz-instellingen met betrekking tot het (individueel) melden van suïcide(pogingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarlijkse rapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Maatregelen stoffen bij suïcide

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eerste duiding toename suïcides onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tussenrapportage suicides onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Depressiepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarlijkse rapportage inzake vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Code 'signalering risico's op suïcide met behulp van chemische stoffen'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervolgbrief voortgang Landelijke agenda suicidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Onderzoek suïcides en jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Standpunt telefoonnummer 1-1-3

  Te behandelen:

  Loading data