17
okt
Live debat
Vanaf 10:00
Algemeen overleg

Suïcidepreventie

Algemeen overleg: "Suïcidepreventie "Deze vergadering moet nog plaatsvinden
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg Suïcidepreventie - 17 oktober 2019 - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

2
Rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting naar de geconstateerde praktijkvariatie tussen ggz-instellingen met betrekking tot het (individueel) melden van suïcide(pogingen)

Te behandelen: