Algemeen overleg : Brandweer

De vergadering is geweest

17 oktober 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • R. Bisschop (SGP)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoeksverslag rechtspositie brandweervrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging blusinstructies bij vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Helder over een nieuw dan wel aangepast kader voor de uitruk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang onderzoeken vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vervolgtraject rechtspositie brandweervrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervolgtraject rechtspositie brandweervrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer

  Te behandelen:

  Loading data