Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 17 oktober 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 17 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 17 oktober 2019
5
8
Uitvoering van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen (Kamerstuk 35300-19)

Te behandelen:

12
Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te behandelen:

18
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

Te behandelen:

21
Antwoorden op vragen commissie over voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (Kamerstuk 29383-327)

Te behandelen:

22
Afschrift reactie op brief NEPROM over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet van 2 april 2019 (Kamerstuk 35133-5)

Te behandelen:

27
Antwoorden op vragen commissie over verslag schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35177-2)

Te behandelen:

32
Voorstel van het Presidium voor een gesprek over de behandeling van een deel van het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, met name over de aanbevelingen over B en C, op donderdag 31 oktober 2019
42
Aanvraag van de Algemene Rekenkamer voor het gebruik van de Oude Zaal van de Tweede Kamer op 12 december of 28 november 2019 voor een discussieforum 'Diversiteit in vaste adviescolleges' (in het kader van het 100 jaar vrouwenkiesrecht).
43
Verzoek van het lid Middendorp (VVD) om de staatssecretaris BZK om een reactie te vragen op de berichtgeving '’IT-leverancier Oracle claimde miljarden bij Rijksoverheid’’(dd. 15 oktober 2019) inclusief financiële informatie over schikkingen en laatste status van het dispuut, te ontvangen voorafgaand aan de behandeling van begroting Binnenlandse Zaken.

Te behandelen:

44
Kennisagenda vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
45
Wob-verzoek Huis voor Klokkenluiders

Details

Het Huis voor Klokkenluiders heeft een verzoek gekregen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit Wob-verzoek heeft betrekking op de sheets die gepresenteerd zijn in het (besloten) gesprek van 3 april 2019 en de begeleidende e-mail van 28 maart 2019, behorende bij de gepresenteerde sheets. Deze documenten liggen voor de leden vertrouwelijk ter inzage bij de griffier op kamer A024 (tot en met dinsdag 29 oktober te 12.00 uur).  
Besluit: De commissie heeft geen bezwaar tegen de ter beschikking stelling van de documenten