Debat geweest
17 oktober 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 17 oktober 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 17 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Parliament of Finland voor plenaire COSAC-bijeenkomst (LXII COSAC) d.d. 1-3 december 2019
9
Uitnodigen Nederlandse ambassadeur inzake het Kroatische EU-voorzitterschap

Details

Besluit: De Nederlandse ambassadeur in Zagreb, de heer Henk Voskamp, door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken uitnodigen voor een briefing in de Kamer over het aankomende Kroatische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2020.
10
Voorbereiding kennis- en onderzoeksagenda 2020
11
Inzetnotitie rapporteurschap rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU
14
EU-Voorstellen
15
Nog te ontvangen brieven

Details

Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie op de toepassing in 2018 van de Verordening nr.1049/2001 inzake de openbare toegang van documenten van het Europees Parlement, Raad en Commissie COM(2019) 356
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het op 17 oktober gesloten Brexitakkoord
  • Aan minister buza - verzoek tot medewerking ambtelijke briefing Nederlandse ambassadeur Kroatie ihkv het aankomend EU-voorzitterschap
Toezegging in verslag RAZ dd 16 september 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op de nog te publiceren discussienota voor de Europese Raad in oktober 2019 inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) en op het MFK-onderhandelingsdocument
Toezeggingen in het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de geslaagde lobby om het EMA naar Nederland te halen om daaruit lessen te trekken; (4) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.
Toezeggingen in het AO RAZ dd 15 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de stand van zaken betreffende de zaak van klokkenluider Post
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de Europese Vredesfaciliteit, als onderdeel van het informeren van de Kamer inzake de MFK-onderhandelingen

Besluit: Ter informatie.
 
16
Planning AO's en SO Raad Algemene Zaken januari t/m juni 2020

Details

dinsdag 21-01-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020
dinsdag 18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020
dinsdag 17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020
woensdag 15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020
woensdag 06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020 (beantwoording uiterlijk 11 mei naar de Kamer)
woensdag 10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020

Besluit: De overlegdata zijn vastgesteld.
17
Commissie-agenda

Details

31-10-2019 14:00 - 15:00 gesprek met DG BUDG Gert Jan Koopman inzake MFK (nieuw)
07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
12-11-2019 13:30 - 13:45 petitie- en boekaanbieding over Handvest van de Grondrechten EU (nieuw)
13-11-2019 15:30 - 17:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
21-11-2019 11:00 - 12:00 gesprek met AIV over de uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie (nieuw)  
26-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019
28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki
19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
08/10-01-2020 werkbezoek aan Parijs
15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-informatievoorziening
19/20-01-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Zagreb
23-01-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb
04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
19/20-07-2020 Voorzitters COSAC in Berlijn
29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Besluit: De commissie besluit om aan de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsreactie te vragen op het vandaag gepresenteerde Brexitakkoord tussen het VK en de EU en daarin aan te geven of het akkoord conform de kabinetsinzet is en of het kabinet kan instemmen met dit akkoord.