Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 oktober 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  35268 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitkomsten expedities scheepswraklocaties in Maleisië en Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie Interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Agentschapsdoorlichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wetsvoorstel in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Leven Lang Ontwikkelen oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op brief van een burger over het voortbestaan van LIVE

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Financiële positie van onderwijsinstellingen in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen (Kamerstuk 35000-VIII-208)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over langetermijnvisie aanpak lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies coördinatiegroep Curriculum.nu

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Monitoring onderwijsachterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluaties van de Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en licentie Topsporttalentschool VO

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nota van wijziging Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  81. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  84. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  99. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  110. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
 20. 20

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 21. 21

  Intimidatie op universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  RTG Digitalisering in het HO

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het rapport ‘kennis in het vizier’ van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Planningsbrief OCW-stukken 2020 verzoeken

  Voorstel: planningsbrief verzoeken, te ontvangen in januari.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Hoorzitting(en) Curriculum.nu

  Te behandelen:

  Loading data