Commissievergaderingen

Woensdag 17 juni 2015

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Materieel Defensie (verplaatst naar 13.00 tot 16.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Voortzetting wetgevingsoverleg jaarverslag Ministerie van Defensie 2014

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

ROC Leiden

Algemeen overleg
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Georganiseerde criminaliteit

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 18 juni 2015 (aanvangstijdstip gewijzigd: 15.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Thieme, mede namens de leden Smaling en Grasshoff om een rondetafelgesprek te houden voorafgaand aan de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming over de consequenties van het amendement van Heerema en Leenders...

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Europese Rekenkamer over rapport infrastructuur binnenvaart

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Materieel Defensie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

EU-voorstel: verordening herziening besluit GGO's COM (2015) 177

Algemeen overleg
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Personeel Defensie (verplaatst naar 1 juli 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Sportbeleid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regeling bekostiging financieel toezicht 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Spoorveiligheid/ERTMS

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 13.30 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Medezeggenschap (verplaatst naar 2 juli 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 18 juni 2015

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van de leden van de fracties van de VVD, PvdA, CDA en SGP om brief 28973-164 aan de agenda van het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op donderdag 18 juni 2015 van 15.30 tot 18.30...

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:15 - 18:00 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 19 juni 2015

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

EHS -de agendapunten van dit algemeen overleg zijn geagendeerd voor een algemeen overleg Natuurbeleid inclusief EHS op 24 september 2015, van 15.30 tot 18.30 uur

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Werkbezoek Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (verplaatst tot na zomerreces; nieuwe datum nog niet bekend)

Werkbezoek
Den Haag (verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 18:30 - 19:30 uur

Voortzetting algemeen overleg ROC Leiden

Algemeen overleg
Klompezaal