Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Personeel Defensie (verplaatst naar 1 juli 2015)

Algemeen overleg: "Personeel Defensie (verplaatst naar 1 juli 2015)"Deze vergadering is verplaatst naar 1 juli 2015
Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten)