Debat geweest
17 juni 2015 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 17 juni 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 17 juni 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 3 juni 2015 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
3
Stafnotitie aanhangige wetsvoorstellen Financiën
7
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

Te behandelen:

10
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt inzake overtreding Spoorwegwet door de NV Nederlandse Spoorwegen en haar groepsmaatschappijen

Te behandelen:

17
23
Parlementaire voorbereiding Eurogroep en Ecofinraad in andere EU-lidstaten
25
Akkoord van het Europees Parlement over de verordening voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en over de oprichting van het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA)

Te behandelen:

29
Verzoek KCAF, mede namens gemeente Zaanstad, tot aanbieding manifest voor handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel
30
Gecombineerd algemeen overleg IMF en algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad op dinsdag 29 september 2015

Details

Besluit: Het algemeen overleg IMF dat is gepland op dinsdag 29 september 2015 en het nog te plannen algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad ten behoeve van de vergaderingen op 5 en 6 oktober in Brussel worden samengevoegd. Het gecombineerde algemeen overleg zal worden gevoerd op dinsdag 29 september 2015.
31
Uitnodiging werkbezoek Rabobank Nederland
33
Rappel beantwoording vragen over de kabinetsplannen met betrekking tot de herziening van het belastingstelsel (n.a.v. regeling van werkzaamheden van 9 juni 2015)

Te behandelen: