Rondetafelgesprek

Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Rondetafelgesprek: "Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie rondetafelgesprek Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 op 17 juni 2015

Agendapunten

1
Deelnemerslijst

Details

Blok 1: Het cultuuraanbod: de (inter)nationale opgave, samenwerking en spreiding van het cultuuraanbod en bestuur
 
 • Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam
 • Johan Simons, artistiek directeur van theater Rotterdam
 • Ralph Keunig, directeur Museum de Fundatie (Zwolle)
 • Ira Judkovskaja, artistiek directeur theatergezelschap Tryater
 • Ivo van Hove, directeur Toneelgroep Amsterdam
 • Paul de Rook, wethouder Groningen
 
 
14.00-15.00 uur
 
Blok 2: Nieuw publiek, programmamakers, eigentijdse programmering (o.a. nieuwe festivals)
 
 • John Leerdam, regisseur/programmamaker
 • Joop Mulder, creatief directeur/oprichter Oerol
 • Jacco de Boer, betrokken bij Culturele Hoofdstad Europa 2018
 • Adelheid Roosen, programmamaker
 • Ido Abram, adjunct directeur EYE
 • Hans Gubbels, directeur Discovery Center Continium
 • John Sijmonsbergen, Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
 
 
15.00- 16.00 uur
 
Blok 3: Positie cultuureducatie en talentontwikkeling
 
 • Ocker van Munster, directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
 • Sjoerd Feitsma, wethouder Leeuwarden
 • Maria Lewanski, directeur Muziekacademie Den Haag, directeur Stichting Educatieve Orkest Projecten
 • Aukje Bolle, algemeen directeur Korzo
 • Lex ter Braak, directeur Jan van Eyck Academie
 • Els van Odijk, directeur Rijksacademie
 • Bart van Meijl, voorzitter Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO)
 
 
16.00-17.00 uur
 
Blok 4: Financiële positie culturele instellingen en rechtspositie kunstenaars;
 
 • Jan Raes, algemeen directeur Koninklijk Concertgebouworkest
 • Caspar de Kiefte, bestuurder FNV KIEM
 • Xavier Vandamme, directeur Festival Oude muziek
 • Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag, bestuurslid De Zaak Nu
 • Harm Mannak, directeur HET Symfonieorkest
 • Lennart van der Meulen, voorzitter Kunsten “92
 • Erik Akkermans, Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur
 
 
17.00-18.00 uur
 
Blok 5: Bestuurlijke organisatie, verantwoordingen artistieke vrijheid.
 
 • Mariëtte Pennarts (gedeputeerde cultuur, provincie Utrecht)
 • Marc van Warmerdam, algemeen directeur Orkater
 • Henriëtte Post, directeur-bestuurder Fond Podiumkunsten
 • Birgit Donker, directeur-bestuurder Mondriaan Fonds
 • Gijs Scholten van Aschat, bestuur Academie voor de Kunsten
 • Joke Hermsen, schrijfster en filosofe (verhinderd)
 • Wilbert Mutsaers, voorzitter Popcoalitie
 

 •  
  
 

 

Gerelateerde zaken