Commissievergaderingen

Woensdag 17 januari 2024

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Circulair bouwen [Uitgesteld]

Commissiedebat
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Introductie - Landen en Caribisch Nederland

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kennismakingsgesprek commissie staf Buitenlandse Zaken- leden commissie

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

MIRT, invloed van stikstof, personeelskrapte en herprioritering van projecten

Technische briefing
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Negentiende voortgangsrapportage van het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) over de eerste helft van 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Commissiedebat
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Nieuwe maatregelen netcongesties

Hoorzitting
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Nederlandse ODA-systematiek en systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting

Technische briefing
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Richtlijn Verrekenprijzen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Extra procedurevergadering i.v.m. voorgenomen lening aan TenneT

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BNC-fiche: Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU (TK 22112-3846)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op de initatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Veiligheidssituatie Irak

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)