Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 januari 2024
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. Paulusma (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • J.P. van Haasen (PVV)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 17 januari 2024

  Geen verzoeken ingediend.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden suppletoire begroting samenhangende met de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken omtrent de Rijkswet Aruba financieel toezicht en de verwachte planning van dit wetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken diverse dossiers Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie gesteld in het eindverslag van de EU-rapporteurs KR. Relatie Caribisch deel Koninkrijk met de EU (Kamerstuk 36410-IV-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluit Woo-verzoek inzake de klif van Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op een burgerbrief m.b.t. WW-uitkering meenemen naar CaribischNederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht documenten Parlis met cie. KR als volgcommissie

 14. 14

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z20734 Aan stas. BZK - Verzoek brief over gevolgen van schikking met Venezuela inzake Isla-raffinaderij 21-12-2023
  2. 2023Z16085 Aan stas. BZK - Verzoek om reactie artikel "Zwalkend OM in wiek geschoten door brief regeringscommissaris Statia" 27-09-2023 (antwoord deels ontvangen op 30-10-2023)
  3. 2023Z15268 Aan stas. BZK - Afschrift vragen m.b.t. dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek 14-09-2023 ---> verzoek brief te ontvangen voor het commissiedebat Klimaat Caribisch deel Koninkrijk d.d. 9 april 2024
  4. 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Ecostatia 24-02-2023
  5. 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - Afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022 ---> verzoek brief te ontvangen voor het commissiedebat Klimaat Caribisch deel Koninkrijk d.d. 9 april 2024
  6. 2022Z10093 Aan staatssecretaris BZK - Aanbieding verslag RAft 20-05-2022
 15. 15

  Geplande activiteiten

  • ma 22-01-2024 12.00 - 13.30  Kennismaking min. BZK op ministerie
  • do 08-02-2024 14.00 - 16.00  Verzamelcommissiedebat CAS 
  • wo 14-02-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Voorjaarsreces: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  • wo 13-03-2024 13.00 - 15.00 Verzamelcommissiedebat BES
  • wo 20-03-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • di 09-04-2024 16.30 - 20.00  Commissiedebat Klimaat Caribisch deel Koninkrijk 
  • wo 17-04-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 19 april t/m maandag 6 mei 2024
  • wo 22-05-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 19-06-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 03-07-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 16. 16

  Nog te plannen activiteiten

  • Rondetafelgesprek geopolitieke ontwikkelingen in het Koninkrijk (voorstel wordt nader uitgewerkt door voorbereidingsgroep bestaande uit de leden White, Paternotte en Tuinman)
 17. 17

  Uitnodiging dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Informatieverzoek wanneer de brief over ENNIA wordt verwacht en of dit lukt voor het verzamelcommissiedebat CAS d.d. 8 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek om stafnotitie over Comply or Explain

  Te behandelen:

  Loading data