Commissievergaderingen

Dinsdag 14 juni 2022

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 08:00 - 10:00 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Klompézaal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

Delegatievergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om een feitelijke vragenronde over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied en Perspectieven voor agrarische ondernemers

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (36120-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toevoegen twee brieven aan de agenda voor het commissiedebat RBZ d.d. 15 juni 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Aanbieding van de Cyberspiekbriefjes

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers "Stiller en efficiënter vliegen: operationele aanbevelingen"

Petitie
Petitie Statenpassage

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Herstarten van nood- en ontwikkelingshulp aan Afghanistan

Petitie
Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding manifest 'Laat ons niet in de kou staan! Naar een volwaardige positie van de koelketen in Nederland' van Nekovri

Petitie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

FNV - Tussenrapport Meldpunt Long COVID

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Rapport ‘Towards a safer haven: Advancing safety of journalists amidst rising threats in the Netherlands'

Petitie
Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep Integraal bereikbaarheidsbeleid

Vergadering
Kuyperkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2022) (TK 36120-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2022 (wijziging Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 36120-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2022)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Suppletoire begrotingen samenhangende met de Voorjaarsnota 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Michon-Derkzen (VVD) om het commissiedebat georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding met een uur te verlengen

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Algemene Rekenkamer rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 IenW.

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Algemene Rekenkamer - Jaarverslag VWS 2021

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Benelux Parlement - Delegatievergadering

Delegatievergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 20:30 uur

Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Strategische procedurevergadering SZW

Strategische procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 23:55 uur

Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Thorbeckezaal