Commissiedebat : Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022

De vergadering is geweest

14 juni 2022
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Europese Zaken
Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (Kamerstuk 35403-G)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie inzake het uitvoeringsbesluit RRF voor Polen

  Te behandelen:

  Loading data