Procedurevergadering : Procedurevergadering EZK

De vergadering is geweest

14 juni 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden 14 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek Klimaatplein tot aanbieding onderzoeksverslag m.b.t. ontgroeien voor halen van klimaatdoelen

 4. 4

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Negende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op twee moties over informatievoorziening en overdracht familiebedrijven (Kamerstuk 35724-9 en 10)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie op IPCC-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO (Kamerstuk 29023-307)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Woo besluit datacenter Zeewolde

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Verordening bescherming oorsprongsaanduiding ambachtelijke en industriële producten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022 (Kamerstuk 21501-30-558)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Begroting werkbezoek EU-instellingen in Brussel d.d. 27 juni 2022

 20. 20

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

 21. 21

  Voorstel data procedurevergaderingen na het zomerreces tot aan het kerstreces 2022/2023

  Zomerreces van 8 juli t/m 5 september 2022
  • 13 september 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 27 september 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 11 oktober 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
   Herfstreces van 21 okt t/m 31 okt. 2022
  • 1 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 15 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 29 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 13 december 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 20 december 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
   Kerstreces van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openbaarmaking Optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de waterinjectieputten in Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Mentale gevolgen bij kinderen als gevolg van de aardbevingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken betreffende de gasmarkt en de leveringszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst van vragen en antwoorden over de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29023-302)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening gasopslagen (Kamerstuk 22112-3407)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek om een brief over de inzet van Nederland op de conferentie over het Energy Charter Treaty van 24 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag rapporteur Jaarverslag

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven