Procedurevergadering : Procedurevergadering EZK

De vergadering is geweest

14 juni 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden 14 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek Klimaatplein tot aanbieding onderzoeksverslag m.b.t. ontgroeien voor halen van klimaatdoelen

 4. 4

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Negende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op twee moties over informatievoorziening en overdracht familiebedrijven (Kamerstuk 35724-9 en 10)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie op IPCC-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO (Kamerstuk 29023-307)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijzigingsregeling accountantsprotocol en derdenverklaring NOW 5 en 6

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Woo besluit datacenter Zeewolde

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Verordening bescherming oorsprongsaanduiding ambachtelijke en industriële producten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022 (Kamerstuk 21501-30-558)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel data procedurevergaderingen na het zomerreces tot aan het kerstreces 2022/2023

  Zomerreces van 8 juli t/m 5 september 2022
  • 13 september 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 27 september 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 11 oktober 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
   Herfstreces van 21 okt t/m 31 okt. 2022
  • 1 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 15 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 29 november 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 13 december 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 20 december 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
   Kerstreces van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openbaarmaking Optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de waterinjectieputten in Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Mentale gevolgen bij kinderen als gevolg van de aardbevingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken betreffende de gasmarkt en de leveringszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen en antwoorden over de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29023-302)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening gasopslagen (Kamerstuk 22112-3407)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om een brief over de inzet van Nederland op de conferentie over het Energy Charter Treaty van 24 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag rapporteur Jaarverslag

  Te behandelen:

  Loading data